Klimaatanalyse

Gemeente Moerdijk

Het klimaat verandert. Het gaat vaker harder regenen. Maar ook periodes van hitte of droogte zullen frequenter voorkomen. De gemeente Moerdijk wil zich hierop voorbereiden. Om zinnige, kosteneffectieve, maatregelen te kunnen nemen is veel informatie nodig. Deze kennis is deels te halen uit metingen of berekeningen. Daarnaast is lokale kennis nodig.

Deze website brengt de kwetsbaarheden van de gemeente Moerdijk in beeld voor de effecten van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen vanuit de berekeningen en metingen. Op basis van deze beelden kan de dialoog worden gestart met alle belanghebbenden over de mogelijke problemen en oplossingen.

NB De kaarten op deze website zijn met zorg samengesteld, maar kunnen op lokale schaal onnauwkeurigheden bevatten. Ze zijn bedoeld als basis voor een discussie.

Skip to content