Hitte

Hittestress gemeten

Door middel van satellietbeelden kan de de temperatuur van de aardoppervlakte gemeten worden. Deze is hier weergegeven op een relatieve schaal en bepaald door het gemiddelde te nemen van 5 zomerse dagen, gemeten om ongeveer 10:30 uur. Gebruikt zijn metingen op 20-07-2016, 07-07-2017, 01-07-2018, 26-07-2018 en 02-08-2018. Het gaat hierbij dus om momentopnames. De temperatuur van het aardoppervlak kan afwijken van de luchttemperatuur maar geeft wel een goede indicatie. De temperatuurverschillen zijn weergegeven op een relatieve schaal.

Bron: USGS

Hittestress gemodelleerd

Deze kaart geeft een inschatting van het gemiddelde aantal tropische nachten per jaar, in het stedelijk gebied. Tijdens een tropische nacht daalt de temperatuur niet onder de 20 °C. De minimumtemperatuur is dus 20 °C of hoger. Warme nachten zijn een belangrijke factor bij hittestress.

Bron: Klimmaat effect atlas
Skip to content