Waterveiligheid

Maximale overstromingsdiepte

Deze kaart laat zien welke gebieden kunnen overstromen en welke overstromingsdiepte maximaal op kan treden als een primaire kering doorbreekt. Ook de overstromingsdiepte van buitendijks gebied (uiterwaarden) wordt getoond. Overstromingsdiepte is één van de factoren om de hoeveelheid schade en slachtoffers bij een overstroming in te schatten. Bij hoge overstromingsdiepten is aandacht nodig voor evacuatiemogelijkheden. Ook bij lagere overstromingsdiepten kan de impact groot zijn, in verband met de beschikbaarheid van elektriciteit, schoon water en internet.

Bron: Landelijke Klimaateffectatlas
Skip to content