Wateroverlast

Waterdiepte op straat

De kaart toont een berekening van 'water op straat' voor een bui van 60 mm/uur. Via de lagen-knop rechtsboven in de kaart kunt u ook een bui van 160 mm/uur aanzetten. Dit zijn extreme buien, maar komen elk jaar wel ergens in Nederland voor. De kaarten geven een beeld waar de huidige knelpunten (ongeveer) zijn. Elke berekening is slechts zo goed als de informatie die erin gaat. Uit doelmatigheidsoverwegingen is ervoor gekozen in deze fase voor een goed, maar niet perfect beeld te gaan. Lokaal kan de werkelijkheid daarom afwijken van het model.

Bron: Resultaten uit Tygron

Waterstromen

Deze kaart toont de stroombanen tijdens hevige neerslag. In andere woorden: op deze kaart valt te zien hoe het water zich verzameld en afstroomt

Bron: Resultaten uit Tygron

Kwetsbare percelen en kwetsbare panden bij een bui van 60 mm & 160 mm

De kaart geeft inzicht in locaties die, als gevolg van de bestaande inrichting en hoogteligging, gevoelig zijn voor wateroverlast bij extreme neerslag (60 mm/uur). Via de lagen-knop rechtsboven in de kaart kunt u ook een bui van 160 mm/uur aanzetten.

Skip to content