Op deze pagina vindt u verschillende veel gestelde vragen beantwoord.

 • V. Ik gebruik internet explorer maar ik zie geen kaarten, hoe kan dat?
 • A. Helaas werken de kaartbladen niet in internet explorer. Dit is helaas niet eenvoudig op te lossen. Met de meest gebruikte browsers (Chrome, Firefox, Edge) werkt deze website wel.
 • V. Mijn huis is rood, wat betekent dat?
 • A. Voor deze website is berekend of een gebouw kwetsbaar is voor wateroverlast bij een zeer extreme bui. Een bui die misschien in een mensenleven niet eens voorkomt. Voor die bui is op basis van een relatief grove berekening bepaald of er een kans is op waterschade. Dit is slechts een indicatie. Of er inderdaad een risico is hangt af van meerdere factoren, onder andere of het water ergens het gebouw in kan stromen. Een rood of oranje gebouw betekent daarom niet dat er maatregelen noodzakelijk zijn, maar wel dat het verstandig is om eens goed te kijken of er een risico is als het water in de straat omhoog komt.
 • V. Wanneer is een gebouw precies kwetsbaar?
 • A. Dit hangt af van 3 factoren, zie tabel onder. Bij een totaalscore van 2-4 is een gebouw oranje en bij meer dan 5 wordt een gebouw rood (hoog risico).
 • V. De kaarten die gebruikt zijn, zijn verouderd?
 • A. Voor deze website zijn grotendeels openbare bronnen gebruikt. Deze zijn niet altijd up to date. Het kan dus zijn dat bijvoorbeeld een nieuw huis nog niet op de kaarten staat.
 • V. De website is erg traag, gaat er iets mis?
 • A. Vooral bij de kaarten van de wateroverlast moet er erg veel data geladen worden. Om de website te versnellen worden verschillende algoritmes gebruikt, maar alsnog kan de website traag overkomen. Indien u de browser Chrome gebruikt worden de gegevens deels opslagen in het geheugen van de computer, waardoor de volgende keer de website aanzienlijk sneller zal functioneren.
 • V. Welke bronnen liggen aan deze website ten grondslag?
 • A. Deze website is gebaseerd op verschillende bronnen:
  • Aandachtspunten (hulpdiensten, gezondheidscentra etc. etc.): Bron klimaatatlas West-Brabant 2017
  • Wateroverlast en waterstromen: Bron Tygron berekeningen LTS mei 2019
  • Gemeten hittestress: Bron 5 zomerse dagen, gemeten om ongeveer 10:30 uur. Gebruikt zijn metingen op 20-07-2016, 07-07-2017, 01-07-2018, 26-07-2018 en 02-08-2018 (USGS)
  • Warme nachten: Bron klimaateffectatlas.nl
  • Bodemdaling: Bron klimaateffectatlas.nl
  • Grondwaterstanden: Bron klimaateffectatlas.nl
  • Kwetsbare percelen: Bron GIS-berekening (zie boven)

Skip to content