Klimaatadaptatie

Ruimtelijke adaptatie is het aanpassen van de inrichting van steden, dorpen en het landelijk gebied aan de effecten van klimaatverandering. Klimaatadaptatie is nog iets breder en behelst ook maatregelen als het koelen van gebouwen. Er is veel informatie op internet beschikbaar over klimaatadaptatie en ruimtelijke adaptatie ook over wat je zelf kan doen!

Zo is door de provincie Brabant een website met tips gemaakt. Ook landelijk is hiervoor een website gemaakt. Onderstaande filmpje geeft een goed beeld.

Skip to content